Wynajem pokoi w Gdańsku

Tomasz Barta
ul. Żurawia 3
80-731 Gdańsk
505 803 404
www.gdanskpokoje.com.pl


  1. Kieruj się Elbląska/DW501 na zachód
  2. Skręć w lewo w Opłotki przy stacji PKN Orlen
  3. Skręć w lewo w Zawodzie
  4. Skręć w prawo w Niwki
  5. Skręć w lewo w Modra
  6. Skręć w lewo w Żurawia